DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA ZAKŁADU KRAWIECKIEGO MAZEX S.C.
SEBASTIAN ZIELIуSKI I NATALIA ZIELIŃSKA


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Oś Priorytetowa: 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie: 3.4 Dotacje na kapitał‚ obrotowy


Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N) 2014-2020


Nazwa beneficjenta: ZAKŁAD KRAWIECKI MAZEX S.C SEBASTIAN ZIELIŃSKI I NATALIA ZIELIуSKA

Numer umowy: POIR.03.04.00-30-0688/20-00

Kwota dofinansowania:125 738,58

Okres realizacji: 01/08/2020 do 31/10/2020